Gjeldene er vilkår og betingelser gitt i dette dokument, kundeskjemaet og øvrige signerte dokumenter, unntaksvis særskilte skriftlige avtalte vilkår og betingelser. Ved eventuell motstrid mellom partene, går skriftlige særskilte avtalte vilkår og betingelser foran disse så fremt det ikke strider mot gjeldende lovgivning. Videre gjelder relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av tjenester mellom næringsdrivende og forbrukere.

Poverud Poter, Påverud gårdsvei 20, 1385 Asker, post@poverudpoter.no, org.nr. 927 228 432, og betegnes i det følgende som selger. Forbrukeren som bruker tjenestene betegnes i det følgende som kjøper.

Avtalen er bindende for begge parter når kjøper har sendt inn sin bestilling og denne er bekreftet av selger.

Personopplysninger

Kjøper må registrere personopplysninger hos selger. Kun selger, regnskapsansvarlig, hundepasser og hundelufter har tilgang til disse opplysningene. Personopplysningene vil bli benyttet til å sende ut faktura og informasjon i forbindelse med pass og arrangementer.

Kjøper har rett til å be om sletting av sine opplysninger når som helst. Selger forbeholder seg retten til å avlyse pass ved sykdom. I slike tilfeller vil kjøper etter avtale få tilbudt ny tid for pass, eller tilbakebetalt passet i sin helhet. Selger fraskriver seg imidlertid ansvar for eventuelle andre utgifter kjøper har hatt i tilknytning til bestilt pass.

Betaling

Betalingen foregår via e-postfaktura, vipps (789560) eller kort. Betalingen gjøres så fort avtalen er inngått, og skal som hovedregel betales før tjenesten utføres. Ved betaling godkjenner kjøper vilkår og betingelser.

Kurs, privattimer og aktiviteter

Kjøper må være myndig for å kjøpe kurs. Foresatte kan kjøpe kurs til deltakere under 18 år, men dersom deltakeren under 18 år ønsker å delta på kurset uten foresatt, må dette avtales med selger på forhånd. Familiemedlemmer (barn, forelder, ektefelle og samboer) er gratis i følge av en som er påmeldt med hund, om familiemedlemmet har samme bostedsadresse som kjøper.

Kjøpers kursplass er bekreftet når betalingen er registrert hos selger. Hvis kjøper ikke har betalt innen forfall, kan plassen gå til noen andre. Selger sender bekreftelse når kjøper har fått plass. Dersom kjøper ønsker å benytte seg av angreretten, men kurset allerede er igang, må kjøper betale for den delen av kurset som allerede er avholdt.

Det er kjøpers ansvar å registrere riktig navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse slik at selger har riktig informasjon vedrørende betaling og liknende. Selger forbeholder seg retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte, ved sykdom hos instruktør eller ved andre uforutsette forhold som forhindrer instruktøren i å holde kurset. I slike tilfeller får kjøper tilbudt ny tid for kurs, privattime, eller innbetalt kursavgift for de resterende kurskveldene tilbakebetalt i sin helhet. Selger fraskriver seg imidlertid alt ansvar for eventuelle andre utgifter kjøperen har hatt i tilknytning med kurset.

Dersom selger blir forhindret fra å utføre tjenester som følge av ekstraordinære hendelser utenfor selgers kontroll (force majeure, f.eks. krig, naturkatastrofer, brann, utbrudd av farlige smittsomme sykdommer og lignende) er selger løst fra ansvar for mislighold når slike hendelser eller omstendigheter oppstår. I slike tilfeller er selger fritatt for alt ansvar og betalte tjenester vil i slike ekstraordinære tilfeller ikke bli tilbakebetalt.

Hunden

Før overlevering av hund må kjøper ha skrevet under på vilkår og betingelser samt eventuelle skriftlig særskilt avtale. 

Adferd

Kjøper bekrefter med dette at hunden går godt sammen med andre hunder. Hunden kan oppholde seg rolig i bil og være alene hjemme, i eller uten bur, i korte perioder. Hunden er renslig innendørs (gjelder ikke valper inntil 4 måneder) og kan forholde seg i ro uten å bjeffe eller være til annen sjenanse for de andre hundene eller naboer.

Dersom hundens adferd oppleves som truende eller usikker, kan oppholdet avsluttes av selger. Kjøper forplikter seg til å hente hunden på selgers anmodning. Selger fraskriver seg ansvaret for hunden og følgeskader denne måtte forårsake, hvis hunden stikker av til tross for tilstrekkelig normal sikring (inngjerdet område eller i bånd).

Kjøper plikter å opplyse om hunden har spesiell adferd som kan forårsake skade på seg selv eller andre.

Vaksinasjon og sykdom

Hunden skal være grunnvaksinert DHPPI (kennelhoste, valpesyke, parvovirus og leverbetennelse) i løpet av de siste 12 månedene. Vaksinasjonskort skal være fremvist før overlevering av hund (kan sendes pr e-post). Valper skal ha følge anbefalt vaksinasjonsprogram hos veterinæren og dokumenteres med vaksinasjonskort (kan sendes pr e-post).

Hunden er skal være ved normalt god helse og fri for smittsomme sykdommer. Kjøper plikter å informere selger om eventuelle sykdommer hunden har eller har hatt i løpet av det siste året.

Selger forbeholder seg retten til å ta kontakt med veterinær på kjøpers regning, om det skulle oppstå akutt sykdom eller skade på hunden. Selger kan ikke gjøres økonomisk ansvarlig for sykdom eller skade som følge av forhold før, under eller etter oppholdet.

I tilfelle sykdom eller smittsom sykdom blant hundene kan selger pålegge kjøper om å holde hundene som er syke eller smittsome hjemme til sykdommen eller smitten er over. I slike tilfeller er selger fritatt for alt ansvar og betalte tjenester vil i slike tilfeller ikke bli tilbakebetalt. Dette gjelder alle hunder som smittes av den smittebærende hunden.

Selger vil til enhver tid følge Mattilsynets oppfordringer når det gjelder hundehold og sosiale sammenkomster ved sykdom. Kjøper kan ikke kreve erstatning for tap som følge av dette.

Kjøper plikter å ha hunden forsikret så vilkårene i denne avtalen er dekket opp.

Avtalt tjeneste

Tjenesten er avtalt når kjøpers innbetaling er registrert og bekreftet av selger. Om kjøper ikke har betalt, er ikke avtalen gyldig og plassen kan tildeles andre. Ved innbetaling uten tilhørende avtalt tjeneste returnerer selger kjøpesummen i sin helhet.

Ved endring eller avbestilling utover angreretten på 14 dager av avtalt tjeneste belastes 5% av totalsummen. Ved endring eller avbestilling av avtalt tjeneste senere enn 2 uker før avtalt dato, belastes 50% av kjøpesummen. Ved endring eller avbestilling senere enn 1 uke før avtalt dato belastes 100% av kjøpesummen.  I skolens ferier belastes 100% av kjøpesummen ved avbestilling mindre enn 2 uker før avtalt dato.

Kjøper er ansvarlig for å ta med tilstrekkelig mengde fôr og eventuelle medisiner. Ved allergi må kjøper ta med egne godbiter. Trenger hunden bur eller egen seng må kjøper ta med dette. Ved skade på medbrakt utstyr står kjøper selv økonomisk ansvarlig.

Løpetid

Tisper med løpetid kan medføre høyt stressnivå hos de andre hundene, og kan derfor påvirke kvaliteten på oppholdet for øvrige kunder. De kan også endre adferd i forbindelse med dette.  På bakgrunn av dette har vi konkludert med at vi dessverre må si nei til at tisper med løpetid kan komme på pass.  Tispa må holdes hjemme i 4 uker fra løpetiden er oppdaget.

Skulle løpetid oppstå i løpet av oppholdet, påløper et gebyr på 300,- pr døgn grunnet ekstra tiltak.

Hvis selgers tispe har løpetid må kjøpers hannhund holdes hjemme i denne perioden. Betalte dager blir etter avtale flyttet til måneden etter.

Ansvarsfraskrivelse

Selger fraskriver seg alt ansvar om kjøpers hund får en allergisk reaksjon. Selger er kun formidler av produktet. Selger kan ikke på noen måte gjøres økonomisk ansvarlig for skader, sykdom som forvoldes av hunden. Død eller invaliditet som følge av forhold før, under eller etter pass, lufting og arrangementer. Kjøper vil ikke rette erstatningssøksmål mot selger. Kjøper benytter tjenesten på eget ansvar og er selv ansvarlig for eventuelle skader kjøpers hund måtte forårsake på seg selv, andre hunder, mennesker og materielle skader.

Selger fraskriver seg ethvert ansvar for konflikter som oppstår i luftegården under åpningstiden.

Kjøper må forsikre hunden sin i henhold til betingelsene i denne avtale.

Medier

Kjøper aksepterer at selger bruker bilder og video tatt under hundepass, hundelufting, aktiviteter eller arrangementer. Kjøpere som ønsker å reservere seg mot dette, må varsle selger skriftlig før aktivitet, arrangement, pass og lufting.

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Ved bruk av angreretten ved kjøp av aktivitet, arrangement, pass og lufting hvor tjenesten allerede er igang, må kjøper betale for delen som allerede er påbegynt eller avholdt.

Kjøper må gi selger skriftlig beskjed om bruk av angreretten innen 14 dager fra kjøpet ble akseptert av selger. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Selger er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøper uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selger mottok beskjed om kjøpers beslutning om å benytte seg av angreretten.

Annet

Dersom selger blir forhindret fra å utføre en tjeneste som følge av ekstraordinære hendelser utenfor selgers kontroll (force majeure, f.eks. krig, naturkatastrofer, brann, utbrudd av farlige smittsomme sykdommer og lignende) er selger løst fra ansvar for mislighold når slike hendelser eller omstendigheter oppstår. I slike tilfeller er selger fritatt for alt ansvar og betalte tjenester vil i slike ekstraordinære tilfeller ikke bli tilbakebetalt.

Dette dokumentet og øvrige skjemaer kan oppdateres fortløpende. Kjøper plikter å sette seg inn og følge med på eventuelle oppdateringer av dette dokumentet på våre nettsider. Vesentlige endringer informeres om på våre nettsider.